HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Op de Konie, Stevensweert

Op de Konie, Stevensweert

1e kwartaal 2020: Start uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwe plan zijn in oktober 2019 gestart. Toen is het speelterrein aan de Waaikamp weggehaald en is het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied aanbesteed. De firma BAM Infra heeft de aanbesteding gewonnen en zal in februari 2020 starten met het bouwrijp maken van het gebied. In die fase wordt de riolering voor de nieuwe woningen aangelegd en wordt de wegenstructuur gerealiseerd. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo’n 6 weken duren. Eind maart 2020 is deze eerste fase dus gereed en zal het speelterrein nieuw worden opgebouwd in het centrale groengebied van de nieuwe wijk; zie het kaartje hier beneden. Vanaf begin april is het dan ook mogelijk te starten met de bouw van de woningen.

2019: Een nieuw plan dat past bij de wensen van deze tijd

Sinds begin jaren ’80 hebben al diverse plannen voor het gebied Op de Konie, gelegen aan de zuidrand van Stevensweert, de revue gepasseerd. Het nieuwe plan, dat in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, maakt de bouw van 29 woningen met de bijbehorende openbare ruimte mogelijk.  Het bestemmingsplan is dusdanig flexibel opgesteld dat het voor diverse doelgroepen mogelijk is hun woonwens te realiseren. Een gedeelte van de woningen zal projectmatig ontwikkeld worden (aangegeven in blauw op onderstaand kaartje), voor een ander deel zullen er ook bouwkavels worden uitgegeven waarop u uw nieuwe woning in eigen beheer kunt bouwen (de rode en groene kavels woningen op onderstaand kaartje).

Figuur 1: nieuw stedenbouwkundig plan voor de bouw van maximaal 29 woningen

Interesse in een woning of kavel?

De gemeente zal zelf geen woningen in het plangebied ontwikkelen: dat zullen de drie grondeigenaren ter hand nemen.

Meer informatie?

Wilt u informatie over de bouwmogelijkheden in het plan? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de ontwikkelpartijen:

Voor de rode kavels

  • AP Beheer BV

de heer Arie Paes

apbeheer@planet.nl 

Voor de groene kavels

  • Familie Bosters – Cuijpers

mevrouw Marlies Bosters

de heer Christian Bosters

marliesbosters@gmail.com

cbosters@gmail.com

Voor de blauwe kavels

  • Bouwontwikkeling Jongen

de heer Ruud van Melick

rvmelick@jongenprojectontwikkeling.nl

www.wonen-opdekonie-stevensweert.nl

Wilt u informatie over de algemene voortgang van het project? Neemt u dan contact op met Chantal van der Goor, onze projectleider voor Op de Konie. Zij is op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar via 0475 – 852 500 of stuur een mail naar c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl