HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Op de Konie, Stevensweert

Op de Konie, Stevensweert

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2019 een nieuw beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld voor het gebied Op de Konie in Stevensweert. De verwachting is dat begin 2020 de eerste letterlijke schop de grond in kan.

Een nieuw plan dat past bij de wensen van deze tijd

Sinds begin jaren ’80 is het mogelijk om in het plangebied Op de Konie, gelegen aan de zuidrand van Stevensweert, woningen te bouwen. Het nieuwe plan maakt de bouw van 29 woningen met de bijbehorende openbare ruimte mogelijk.  Het bestemmingsplan is dusdanig flexibel opgesteld dat het voor diverse doelgroepen mogelijk is hun woonwens te realiseren. Het bestaande speelterrein aan de Waaikamp zal daarvoor worden verplaatst en een plek krijgen in het nieuw aan te leggen centrale groengebied.

Figuur 1: nieuw stedenbouwkundig plan voor de bouw van maximaal 29 woningen

Woningen voor diverse doelgroepen

De gemeente zal zelf geen woningen in het plangebied ontwikkelen: dat zullen de drie grondeigenaren ter hand nemen. Een gedeelte van de woningen zal projectmatig ontwikkeld worden, voor een ander deel zullen er ook bouwkavels worden uitgegeven waarop u uw nieuwe woning naar eigen ontwerp kunt bouwen.

Meer informatie?

Wilt u informatie over de bouwmogelijkheden in het plan? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de ontwikkelpartijen:

Voor de rode kavels

  • AP Beheer BV

de heer Arie Paes

apbeheer@planet.nl 

Voor de groene kavels

  • Familie Bosters – Cuijpers

mevrouw Marlies Bosters

de heer Christian Bosters

marliesbosters@gmail.com

cbosters@gmail.com

Voor de blauwe kavels

  • Bouwontwikkeling Jongen

de heer Ruud van Melick

rvmelick@jongenprojectontwikkeling.nl

www.wonen-opdekonie-stevensweert.nl

Wilt u informatie over de algemene voortgang van het project? Neemt u dan contact op met Chantal van der Goor, onze projectleider voor Op de Konie. Zij is op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar via 0475 – 852 500 of stuur een mail naar c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl