HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Op de Konie, Stevensweert

Op de Konie, Stevensweert

Wilt u graag wonen in Stevensweert en bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning of een bouwkavel? Kijk dan eens naar de mogelijkheden in het plan ‘Op de Konie’!

Een nieuw plan dat past bij de wensen van deze tijd

Sinds begin jaren ’80 hebben al diverse plannen voor het gebied Op de Konie, gelegen aan de zuidrand van Stevensweert, de revue gepasseerd. Het nieuwe plan, dat in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, maakt de bouw van 29 woningen met de bijbehorende openbare ruimte mogelijk. Het bestemmingsplan is dusdanig flexibel opgesteld dat het voor diverse doelgroepen mogelijk is hun woonwens te realiseren.

In het terrein zijn de contouren van de nieuwbouwwijk inmiddels zichtbaar. In opdracht van de gemeente Maasgouw heeft de firma BAM Infra het gebied in 2020 bouwrijp gemaakt: de riolering voor de nieuwe woningen is aangelegd en de wegenstructuur gerealiseerd. Ook is de nieuwe speeltuin aan de Waaikamp aangelegd. De gemeente heeft de 1e fase van de werkzaamheden waar zij voor aan de lat staat afgerond: nu bent u aan zet!

Zoekt u een nieuwbouwwoning of bouwkavel in Stevensweert? Neem dan eens contact op met de ontwikkelpartijen om de mogelijkheden te bespreken! Een gedeelte van de woningen zal projectmatig ontwikkeld worden (aangegeven in blauw op onderstaand kaartje), voor een ander deel zullen er ook bouwkavels worden uitgegeven waarop u uw nieuwe woning in eigen beheer kunt bouwen (de rode en groene kavels woningen op onderstaand kaartje).

Figuur 1: nieuw stedenbouwkundig plan voor de bouw van maximaal 29 woningen

Interesse in een woning of kavel?

De gemeente zal zelf geen woningen in het plangebied ontwikkelen: dat zullen de drie grondeigenaren ter hand nemen. Wilt u informatie over de bouwmogelijkheden in het plan? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de ontwikkelpartijen:

  • Voor de RODE kavels: 
    AP Beheer BV

 de heer Arie Paes 
 06 – 46 336 082 

 apbeheer@planet.nl 

  • Voor de GROENE kavels: 
    Familie Bosters – Cuijpers

 mevrouw Marlies Bosters 
 06 – 204 73 733

 marliesbosters@gmail.com

  • Voor de BLAUWE kavels:
    Jongen Projectontwikkeling

 Mevrouw Marja Maijer 
 06 – 30 279 155

 mmaijer@jpo.nl 

 www.wonen-opdekonie-stevensweert.nl

Vragen?

Wilt u informatie over de algemene voortgang van het project? Neemt u dan contact op met Chantal van der Goor, onze projectleider voor Op de Konie. Zij is op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar via 0475 – 852 500 of stuur een mail naar c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl