HOME  |  Wonen & Leven  |  Projecten  |  Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen  |  Uitzondering onrechtmatige bewoning

Uitzondering onrechtmatige bewoning

De Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de mogelijkheid om een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het bewonen van een recreatiewoning. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een persoonsgebonden omgevingsvergunning aan bewoners van een recreatiewoning te verlenen die al vóór 31 oktober 2003 in de recreatiewoning onafgebroken wonen.

Bewoners die dit kunnen aantonen kunnen een persoonsgebonden omgevingsvergunning aan vragen. Met zo 'n vergunning mag de bewoner in de recreatiewoning blijven wonen. Als de bewoner echter besluit de recreatiewoning te verlaten komt de vergunning te vervallen. De recreatiewoning mag dan alleen nog recreatief gebruikt worden.

Voorwaarden en formulier

Bekijk voor de voorwaarden de toelichting voor het verkijgen van een persoonsgebonden vergunning (pdf - 30 Kb). Voor u een definitieve aanvraag indient vragen wij u om het formulier Vooroverleg persoonsgebonden omgevingsvergunning (pdf - 76 Kb) in te vullen en in te dienen bij de gemeente.