HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Gemeente Maasgouw treedt actief op tegen onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Dit omdat het bewonen van recreatiewoningen op grond van de geldende bestemmingsplannen verboden is. Recreatiewoningen mogen slechts worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden.

 • Beleidsnota, beleidsregels en plan van aanpak

  Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad de ‘Beleidsnota onrechtmatige bewoning recreatiewoningen' vastgesteld. Op 11 mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Beleidsregels onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven Maasgouw 2021’ vastgesteld. De documenten zijn hieronder te downloaden:

  Lees verder
 • Uitzondering onrechtmatige bewoning

  De Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de mogelijkheid om een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen voor het bewonen van een recreatiewoning. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een persoonsgebonden omgevingsvergunning aan bewoners van een recreatiewoning te verlenen die al vóór 31 oktober 2003 in de recreatiewoning onafgebroken wonen.

  Lees verder
 • Veel gestelde vragen

  Hier vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen.

  Lees verder