HOME  |  Wonen & Leven  |  Lokale projecten  |  Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Gemeente Maasgouw treedt actief op tegen onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Dit omdat het bewonen van recreatiewoningen op grond van de geldende bestemmingsplannen verboden is. Recreatiewoningen mogen slechts worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden.