HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 127, 6040 KG ROERMOND

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

  WOZ-waarde raadplegen

  De WOZ-waarde is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Dit betekent dat u de WOZ-waarden van alle woningen vanaf het belastingjaar 2016 kunt raadplegen. Ga hiervoor naar de internetpagina www.wozwaardeloket.nl/ 

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van een onroerende zaak.
  • De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Wat moet ik doen?

  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. U krijgt dit biljet jaarlijks toegestuurd.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. De waarde wordt namelijk voor verschillende belastingen gebruikt zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  • Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.

  Voor nadere informatie over de waardebepaling kunt u www.bsgw.nl raadplegen. Op deze website kunt u ook digitaal uw bezwaarschrift indienen via de persoonlijke pagina.

 • Aanvullende informatie

  WOZ betekent waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde die de woning zou hebben als deze op de waardepeildatum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  • De gemeente kan voor de waardebepaling een taxatiebureau inhuren of de taxatie zelf uitvoeren.
  • Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zijn zoals een garage of schuur.
  • Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn, maar zij lijken op elkaar qua ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.

  Voor nadere informatie over de waardebepaling kunt u www.bsgw.nl raadplegen.