HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Weer gaan werken

Weer gaan werken

 • Wat is het?

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Hoe werkt het?

  Gemeenten hebben diverse maatregelen getroffen ter ondersteuning van herintredende burgers zonder uitkering.

  Scholing

  Op het gebied van scholing zijn er verschillende mogelijkheden. Het UWV WERKbedrijf heeft over deze opleidingen meer informatie.

  Verwervingskosten

  Afhankelijk van uw inkomen bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor de kosten die samenhangen met de herintreding. Deze kosten kunnen worden vergoed uit de Participatiewet.

  Werk

  U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV WERKbedrijf, de uitzendbureaus en via uw eigen netwerk. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Wilt u voor gesubsidieerd werk in aanmerking komen, dan kunt u informatie opvragen bij de instelling die u een uitkering verstrekt.

  Er zijn verschillende mogelijkheden om u te helpen.

  Opleiding

  U kunt een opleiding krijgen op een school die rekening houdt met de schooltijden van uw kinderen. Soms bieden ze zelfs kinderopvang. U kunt de opleiding ook parttime volgen.

  Financiële hulp

  U kunt financiële hulp vragen voor kosten die te maken hebben met uw herintreding. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen.

  Bijdrage in kosten kinderopvang

  Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente kan ook een bijdrage geven in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als u een laag inkomen hebt.

  Werk

  U kunt zelf direct zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. Ook kunt u herintreden als u een gesubsidieerde baan krijgt of vrijwilligerswerk doet.

 • Wat moet ik doen?

  Naar het UWV WERKbedrijf

  Voor de scholingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het UWV WERKbedrijf. Zij hebben een trajectconsulent die samen met u kan bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is.

  Naar de gemeente

  Voor vragen over de gemeentelijke regelingen kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam of met uw contactpersoon van de gemeente.