HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Weer gaan werken

Weer gaan werken

 • Wat is het?

  Gemeenten hebben diverse maatregelen getroffen ter ondersteuning van herintredende burgers zonder uitkering.

  Scholing

  Op het gebied van scholing zijn er verschillende mogelijkheden. Het UWV WERKbedrijf heeft over deze opleidingen meer informatie.

  Verwervingskosten

  Afhankelijk van uw inkomen bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor de kosten die samenhangen met de herintreding. Deze kosten kunnen worden vergoed uit de Participatiewet.

  Werk

  U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, op internet, het UWV WERKbedrijf, de uitzendbureaus en via uw eigen netwerk. Daarnaast is het mogelijk om via gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Wilt u voor gesubsidieerd werk in aanmerking komen, dan kunt u informatie opvragen bij de instelling die u een uitkering verstrekt.

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Wat moet ik doen?

  Naar het UWV WERKbedrijf

  Voor de scholingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het UWV WERKbedrijf. Zij hebben een trajectconsulent die samen met u kan bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is.

  Naar de gemeente

  Voor vragen over de gemeentelijke regelingen kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam of met uw contactpersoon van de gemeente.