HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Wat is het?

  • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. In deze gevallen moet u voldoen aan de nadere regels containers, steigers en uitstallingen op of aan de weg en / of de nadere regels reclame.
  •  In incidentele gevallen, waarin de verkeersveiligheid in het gedrang komt, heeft u nog een ontheffing van de gemeente nodig. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van een hijskraan op de weg.
 • Wat moet ik doen?

  Kunt u niet aan de algemene regels voldoen, dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen;
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan;
  • de grootte van het voorwerp;
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen.

  Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing. 

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Verordeningen