HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Verkeersontheffing aanvragen

Verkeersontheffing aanvragen

 • Wat is het?

  Op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 kunt u onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een ontheffing voor onder andere stopverboden, inrijverboden, parkeerverboden, berijden voetpad/fietspad en dergelijke.

  Een ontheffing kan slechts bij hoge uitzondering worden verleend, in situaties waarbij de naleving van deze verboden redelijkerwijs niet kan worden verlangd of als het gaat om het uitzonderlijk belang dat met de verlening van zo'n ontheffing wordt gediend. Een aanvraag voor een ontheffing is specifiek maatwerk.

 • Hoe werkt het?

  Bij de gemeente kunt u voor een (tijdelijke) ontheffing een verzoek indienen. De gemeente kan aan deze ontheffing bepaalde voorwaarden verbinden. De geldigheidsduur hangt af van de soort ontheffing, maar is meestal maximaal één kalenderjaar. Ruim vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum moet u een verzoek om verlenging indienen. Een ontheffing is uitsluitend geldig voor het kenteken dat op het ontheffingsbewijs staat vermeld.

 • Wat moet ik doen?

  Uw aanvraag voor een ontheffing kunt u sturen naar De gemeente Maasgouw, afdeling  Ontwikkeling, werkveld Verkeer.

 • Wat moet ik meenemen?

  Geldig kenteken van het betreffende voertuig.

  Een verklaring over:

  • de reden voor de ontheffing;
  • de aard van de ontheffing;
  • de plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.
 • Wat kost het?