HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
  • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

  Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Kijk bij Emigratie doorgeven voor meer informatie.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat uw de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  Verhuizing digitaal doorgeven

  U kunt een verhuizing digitaal aan ons doorgeven via dit formulier: Verhuizing doorgeven (DigiD). Dan hoeft u niet langs te komen op het gemeentehuis. Om er zeker van te zijn dat u het bent, moet u wel inloggen met DigiD. 

  Let op! Geeft u uw verhuizing digitaal door en gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming van inwoning geven. Ook dit kan digitaal doorgegeven worden via DigiD met het formulier:Toestemming voor inwoning op een adres (DigiD)

  Persoonlijk doorgeven

  Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan een afspraak tijdens onze openingstijden. 

  Verhuizing naar het buitenland

  Verhuist u naar het buitenland? Geef dan uw emigratie door via het formulier Verhuizing naar het buitenland (DigiD). Hiervoor dient u in te loggen met DigiD. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Persoonlijke aangifte

  Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract.

  Briefadres

  Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Neem hierover contact via (0475) 85 25 00.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Aanvullende informatie

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Formulieren

 • Afspraak maken

  Wilt u uw verhuizing liever persoonlijk aan de balie doorgeven? Maak dan direct uw afspraak.