HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  U kunt uw aangifte van emigratie digitaal doen met het formulier Verhuizing naar het buitenland (DigiD). Hiervoor dient u in te loggen met DigiD. 

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Wat moet ik doen?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat uw de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  Verhuizing digitaal doorgeven

  U kunt een verhuizing digitaal aan ons doorgeven via dit formulier: Verhuizing doorgeven (DigiD). Dan hoeft u niet langs te komen op het gemeentehuis. Om er zeker van te zijn dat u het bent, moet u wel inloggen met DigiD. 

  Let op! Geeft u uw verhuizing digitaal door en gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner toestemming van inwoning geven. Ook dit kan digitaal doorgegeven worden via DigiD met het formulier:Toestemming voor inwoning op een adres (DigiD)

  Verhuizing schriftelijk doorgeven

  Geeft u uw verhuizing liever schriftelijk door? Vul dan het formulier Verhuizing doorgeven (print) in. Print het uit, vul het in en stuur het naar Gemeente Maasgouw, t.a.v. team Klantcontact, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht. Vergeet niet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en een ondertekende kopie van het  huurcontract of de akte van levering mee te sturen. 

  Gaat u bij iemand inwonen of samenwonen? Stuur dan ook het volgende mee:

  Heeft u een woning gekocht? Stuur dan ook het volgende mee:

  • Kopie eigendomsbewijs, uittreksel kadaster of akte van levering

  Heeft u een woning gehuurd? Stuur dan ook het volgende mee:

  • Ondertekende kopie huurovereenkomst of toestemming en kopie legitimatiebewijs eigenaar

  Persoonlijk doorgeven

  Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan een afspraak tijdens onze openingstijden. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Persoonlijke aangifte

  Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract.

  Schriftelijke aangifte

  In een schriftelijke aangifte dient u te vermelden:

  • Uw naam en geboortedatum;
  • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;
  • Uw oude adres;
  • Uw nieuwe adres;
  • De datum van uw verhuizing;
  • Eventueel een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koop- of huurcontract.


  U dient de schriftelijke aangifte te ondertekenen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij te voegen.

  Briefadres

  Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Neem hierover contact via (0475) 85 25 00.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

 • Aanvullende informatie

  Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Formulieren

 • Afspraak maken

  Wilt u uw verhuizing liever persoonlijk aan de balie doorgeven? Maak dan direct uw afspraak.