HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u ouder bent dan 55 jaar en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U komt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als u in uw bestaan voorziet door arbeid in het eigen bedrijf of beroep en

  1. U tussen 55 jaar en 65 jaar oud bent en het bedrijf of beroep gaat beëindigen, of
  2. U nog geen 65 jaar bent en uw bedrijf of beroep gaat beëindigen vanwege arbeidsongeschiktheid.

  Als oudere zelfstandige komt u voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als

  1. U de laatste drie jaar een eigen bedrijf of beroep uitoefende.
  2. U de zeven jaar daarvoor arbeid verrichtte in bedrijf en/of loondienst.
  3. Uw inkomen de laatste 3 jaar gemiddeld per jaar onder het sociale minimum lag.
  4. Uw inkomen uit het bedrijf bij voortzetting naar verwachting onder het sociale minimum blijft.
  5. U de aanvraag indient voor beëindiging van het bedrijf.
  6. U uw eigen bedrijf of beroep uiterlijk binnen 1,5 jaar na de aanvraag beëindigt.
  7. U geen aanspraak kunt maken op andere inkomensbronnen.

  Bedragen

  Bruto IOAZ- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag). Normbedragen per 1 juli 2016:

  1. alleenstaande van 23 jaar of ouder: € 1.245,01
  2. alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft €1.134,39
  3. gehuwd of samenwonend (beide boven 21): € 1.608,48
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de IOAW-uitkering aan bij het Sociaal Wijkteam.

  U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij de gemeente. Dien uw aanvraag in vóórdat u stopt als zelfstandige. Binnen 1½ jaar na uw aanvraag moet u gestopt zijn als zelfstandige.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van uw arbeidsverleden
  • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
  • eventueel een echtscheidingsvonnis
  • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren
  • berekend vermogen (indien bekend)
  • berekende schuld
  • andere gegevens over uw vermogen
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Meer informatie op www.rechtopbijstand.nl

  Vraag bij de gemeente de folder 'Ondernemer en bijstand'