HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG ROERMOND
  • Bezoekadres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX ROERMOND

  Toeristenbelasting wordt geheven van degene die bedrijfsmatig nachtverblijf biedt aan personen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Ook niet-recreatieve overnachtingen kunnen in de heffing worden betrokken, waaronder bijvoorbeeld het bieden van verblijf aan arbeidsmigranten.

 • Hoe werkt het?

  Op www.bsgw.nl staat meer informatie over toeristenbelasting en de tarieven.

 • Verordeningen