HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Standplaats, vergunning

Standplaats, vergunning

 • Wat is het?

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. De gemeente Maasgouw heeft nadere regels vastgesteld waarin onder andere is bepaald voor welke branches een standplaatsvergunning wordt verleend, voor welke locaties en wat het maximum aantal standplaatsen is voor een locatie. Ook is in de nadere regels een toebedelingsprocedure opgenomen voor vaste standplaatsen.

 • Hoe werkt het?

  Als er een standplaats vrijkomt, wordt dit openbaar bekend gemaakt via een advertentie in het plaatselijke huis-aan-huis blad en in het Gemeenteblad. Heeft u interesse in deze standplaats, dan kunt u zich vóór een in de publicatie genoemde datum inschrijven voor de vrijkomende standplaats. Bij meer dan één gegadigde voor de standplaats wordt de standplaats via loting toegewezen. Alleen volledige aanvragen, die voldoen aan de Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2017 worden meegenomen in de loting. Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats wordt verleend voor een maximale periode van 3 jaar.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke locatie u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

 • Wat kost het?

 • Hoe lang duurt het?

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ontheffing voor venten. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ontheffing voor venten hebt u soms nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

 • Verordeningen

  In de Nadere regels standplaatsen Maasgouw kunt u lezen welke eisen gelden voor het innemen van een standplaats.