HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Wat is het?

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

  Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Wat moet ik doen?

  Sloopmelding doen

  U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

  Let op. Zien de platen er (bijna) hetzelfde uit als het ouderwetse grijs/witte prikboard, is het even zo zacht als prikboard en/of ziet u aan de voor- of achterzijde een honingraatstructuur?  Dan mag u er absoluut niet aankomen!!!  Dit is namelijk het zogenaamde ‘niet hechtgebonden plaatmateriaal’ en bestaat voor meer dan de helft uit asbest. Dit asbest komt ook nog eens héél snel vrij als het plaatmateriaal breekt, met alle mogelijke gevolgen van dien!    

  Omgevingsloket online

  Via het omgevingsloket online kunt u via www.omgevingsloket.nl online:

  • een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen;
  • een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal of op papier; 
  • een melding doen. Voor veel activiteiten hebt u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet u wel een melding doen; 
  • de voortgang van de door u ingediende aanvraag volgen.

  Indien uw sloopplannen volgens de vergunningcheck zonder sloopvergunning uitgevoerd kunnen worden, adviseren wij u een print te maken van de door u ingevulde keuzes en de eindconclusie. Deze informatie kan op later moment van belang zijn bij toetsing door de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

  Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  Gegevens bij de sloopmelding

  • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Rapporten meesturen bij de sloopmelding

  Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

  • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
  • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
  • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
  • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

  Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

 • Hoe lang duurt het?

  4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

  Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
  • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.