HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 127, 6040 KG ROERMOND

  Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven ter bestrijding van de kosten van het beheer en onderhoud van de riolering. Hieronder vallen ook de maatregelen die worden genomen in verband met het verwerken van het hemelwater en het reguleren van het grondwater.

 • Hoe werkt het?

  De rioolheffing van de gemeente Maasgouw bestaat uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Zowel de eigenaar van een woning als de gebruiker (bewoner) van een woning ontvangt dus een aanslag rioolheffing.

  Op www.bsgw.nl staat meer informatie over rioolheffing en over de tarieven rioolheffing.

 • Wat moet ik doen?

  U ontvangt het aanslagbiljet voor de rioolheffing in het begin van het jaar. Op het aanslagbiljet staat vermeld hoe en wanneer u deze aanslag kunt betalen.

  Indien u het niet eens bent met de opgelegde  heffing kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u doen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

 • Verordeningen