HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Reizen met kinderen

Reizen met kinderen

 • Wat is het?

  Als u met uw kind naar het buitenland reist, heeft uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Daarnaast kan u toestemming nodig hebben van de andere ouder als u alleen met uw minderjarige kind wilt reizen. Ga naar de website van Rijksoverheid om te checken of dit zo is.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over reizen met kinderen.

 • Wat moet ik doen?

  U gaat samen met uw kind naar de gemeente. Bij de gemeente vult u een formulier in waarin u toestemming geeft voor een paspoort voor uw kind. U kunt het formulier ook vooraf al invullen, uitprinten en meenemen: Toestemming ouders voor aanvragen reisdocument minderjarige (print).

  Is het paspoort klaar? U en uw kind moeten het paspoort samen komen ophalen.

  Reizen met kind met andere achternaam

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Bij een reis binnen het Schengengebied is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel. De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met 1 volwassene reist. Mogelijk is er dan sprake van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

  U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
  • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. Het formulier is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd door de Koninklijke Marechaussee. U kunt dit formulier downloaden: Formulier toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland (pdf, 395 kb). Het formulier is er ook in het Engels: Authorisation form for travelling abroad with a minor (pdf, 667 kb)
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw kind heeft een eigen paspoort of identiteitskaart nodig.
  • Indien nodig: het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier.
 • Afspraak maken

 • Formulieren