HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  Om wildgroei aan reclameborden te voorkomen, heeft de gemeente Maasgouw algemene reclameregels opgesteld over wat er in de openbare ruimte wel en niet is toegestaan.

  Verenigingen en andere initiatiefnemers die tijdelijke reclame willen maken voor bijvoorbeeld een evenement hoeven hiervoor geen vergunning meer aan te vragen en dus ook geen legeskosten meer te betalen. Zij kunnen nu vooraf immers zelf beoordelen of de gewenste reclame aan de regels voldoet.

  De gemeente Maasgouw zal alleen na plaatsing controleren of de tijdelijke reclame voldoet aan de algemene regels op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv). Met de nieuwe algemene reclameregels wil de gemeente Maasgouw de woonomgeving van inwoners minder rommelig maken. Het gebruik van tijdelijke reclameborden, zoals sandwich- en driehoeksborden, wordt beperkt. De openbare ruimte krijgt hierdoor een fraaiere uitstraling. Tegelijkertijd ontstaat er op afgesproken plekken in de gemeente meer ruimte voor vaste en eigentijdse reclame zoals reclame op adoptierotondes en lichtmastreclame. Voor permanente reclame, waaronder ook de reclame aan gevels, blijft overigens nog gewoon een vergunning nodig.

 • Hoe werkt het?

  Voor het plaatsen van tijdelijke reclame zijn de volgende zaken gewijzigd.

  Tijdelijke reclame

  Sandwich- en driehoeksborden

  • In 2015 heeft de vergunningplicht voor het plaatsen van tijdelijke reclame  plaatsgemaakt voor algemene regels. Op grond van die algemene regels geldt dat sandwich- en driehoeksborden uitsluitend zijn toegestaan voor lokale evenementen en ideële reclame en wel voor een periode van maximaal drie weken. Op deze borden mag geen reclame worden gemaakt voor andere commerciële doeleinden. De borden moeten maximaal 3 dagen na afloop van het evenement of de activiteit worden verwijderd. De maximale afmeting van een sandwich- of driehoeksbord is 1 m2;
           
  • Voor het plaatsen van sandwich- en driekhoeksborden zijn lichtmasten aangewezen op doorgaande wegen en op locaties waar veel mensen langs komen.

  Spandoeken en borden

  Spandoeken en borden zijn uitsluitend toegestaan voor lokale evenementen en ideële reclame en voor een periode van maximaal 3 weken. De spandoeken en borden moeten maximaal 3 dagen na afloop van het evenement of de activiteit worden verwijderd. Er zijn speciale locaties aangewezen en ingericht bij de bebouwde komgrenzen en locaties waar veel mensen langs komen. Dit beperkt de wildgroei aan reclame en verkleint het risico dat ondergrondse kabels en leidingen beschadigd raken. Het spandoek of bord mag niet groter zijn dan 3m2. Spandoeken mogen uitsluitend gebruikt worden op frame.

  Verplaatsbare afficheborden

  Verplaatsbare afficheborden zijn enkel toegestaan in centrumgebieden en in detailhandel- en bedrijfspanden. Deze borden zijn alleen toegestaan tijdens de openingstijden. De maximale afmeting is 1 m2 en ze mogen maximaal 3 m uit de gevel geplaatst worden.

  Permanente reclame

  Voor het plaatsen van permanente gevelreclame en vrijstaande reclame blijft een vergunning nodig. De gemeente beoordeelt aanvragen hiervoor op grond van de Welstandsnota. Aan de hand van heldere criteria wordt getoetst of de beoogde reclame aan de welstandseisen voldoet.

  Wel is het zo dat voor ondernemers de mogelijkheden voor permanente reclame zijn uitgebreid. Denk hierbij aan lichtmastreclame op hiertoe aangewezen locaties. Zie hiervoor de bijlage Wegen lichtmastreclame van de Welstandsnota (pdf, 3,7 MB). Daarnaast zijn er adoptierotondes aangewezen waarop ondernemers reclame kunnen maken.

  Reclamemasten hoger dan 2,5 meter vallen buiten de reclameregels. Vanwege de ruimtelijke impact is hier altijd maatwerk aan de orde.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het plaatsen van permanente gevelreclame en vrijstaande reclame blijft een vergunning nodig. De gemeente beoordeelt aanvragen hiervoor op grond van de Welstandsnota. Aan de hand van heldere criteria wordt getoetst of de beoogde reclame aan de welstandseisen voldoet.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • de plaats van de reclame (op een kaart)
  • hoe groot de reclame is
  • een tekening of een foto van de reclame

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

 • Verordeningen

  De Welstandsnota en bijbehorende bijlagen kunt u raadplegen op de pagina Bouw en verbouw, welstand.