HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Parkeervergunning

Parkeervergunning

 • Wat is het?

  In de historische kern van Thorn mag, met uitzondering van de betaalde parkeerplaatsen aan de Waterstraat en Meers, alleen nog geparkeerd worden door vergunninghouders. Bewoners en bedrijven die geen beschikking hebben over parkeergelegenheid bij hun pand, kunnen een parkeervergunning aanvragen indien zij woonachtig zijn of gevestigd zijn in dit gebied.

  Parkeervergunning 2021

  De nieuwe parkeervergunningen voor de oude kern van Thorn zijn begin maart verzonden aan alle parkeervergunninghouders. Heeft u uw nieuwe parkeervergunning ontvangen? Dan moet u deze direct gebruiken. Mocht u onverhoopt de parkeervergunning niet hebben ontvangen of klopt deze niet? Neem dan contact met ons op.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden parkeervergunning bewoners

  •  Een bewoner komt in aanmerking voor een bewonersparkeervergunning, indien hij op het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in het gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is ingeschreven, in het bezit is van een geldig rijbewijs en het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd op zijn naam staat. De bewoner dient desgevraagd bij de aanvraag een kopie te overleggen van zijn geldige rijbewijs en kentekenbewijs.
  • Bewonersparkeervergunningen worden uitsluitend verleend aan bewoners van de locaties of gebieden zoals die zijn vastgesteld bij besluit van het college.
  • Bewoners ontvangen maximaal 2 parkeervergunningen per woonadres. Bij de verlening van de vergunning wordt rekening gehouden met eventuele parkeergelegenheid op eigen terrein.

  Voorwaarden parkeervergunning bedrijven

  • Voor een bedrijvenparkeervergunning komen in aanmerking:
   - personen die werkzaam zijn bij bedrijven, instellingen of organisaties die zijn gevestigd in een gebied dat is bestemd voor parkeren voor vergunninghouders en schriftelijk kan aantonen dat het in het kader van beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.
   - personen die werkzaam zijn bij bedrijven, instellingen of organisaties die vaak werkzaam zijn in een gebied dat is bestemd voor parkeren voor vergunninghouders en schriftelijk aantonen dat het in het kader van beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.
  • De aanvraag voor een bedrijvenparkeervergunning wordt gedaan door de werkgever. Op verzoek dient de aanvrager bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie van een geldig rijbewijs en een werkgeversverklaring te overleggen.

  Voorwaarden parkeervergunning bezoekers (van bedrijven)

  Bedrijven kunnen maximaal 5 bezoekersvergunningen ontvangen. Bezoekers van bewoners ontvangen geen parkeervergunning.

  Voorwaarden dagvergunning

  Bewoners en bedrijven die op grond van éénmalige bijzondere omstandigheden behoefte hebben te parkeren in een gebied waar een vergunningsplicht van toepassing is, kunnen hiervoor een dagvergunning krijgen.

  Algemene voorwaarden

  Een parkeervergunning is uitsluitend geldig voor het kenteken/de kentekens en de locatie die op de vergunning staan vermeld. Een parkeervergunning is alleen geldig op de datum of voor de periode die op de vergunning staat vermeld. Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar de specifieke regels die voor de uitgifte van een parkeervergunning zijn vastgesteld.

 • Wat moet ik doen?

  Online aanvragen

  U kunt de parkeervergunning online aanvragen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. U kunt kiezen voor een parkeervergunning voor bewoners, een parkeervergunning voor een dag, een parkeervergunning voor bedrijven en een parkeervergunning voor bezoekers van bedrijven.

  Per post

  Ook kunt u het formulier online invullen, het vervolgens uitprinten en ondertekend per post opsturen naar de gemeente. Kies dan voor het formulier 'print'.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij uw aanvraagformulier dient u (indien relevant) een kopie van onderstaande gegevens te voegen:

  1. een uittreksel uit het bevolkingsregister;
  2. het kentekenbewijs van het betreffende voertuig
  3. een geldig rijbewijs;
  4.  een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel
 • Wat kost het?

  Een parkeervergunning in de gemeente Maasgouw is gratis.

  Een duplicaat van de parkeervergunning kost € 20,00.

 • Hoe lang duurt het?

  Naast gebieden met betaald parkeren zijn er gebieden voor 'uitsluitend vergunninghouders'. Ook deze gebieden vallen niet onder de parkeerbelastingverordening. De gemeente wijst deze gebieden aan op basis van de verkeerswetgeving.
  Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing. Op grond van de parkeerontheffing heeft u meestal, voor korte tijd, het recht om ergens in strijd met een parkeerverbod te parkeren.

 • Formulieren

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Voor het invullen van enkele formulieren heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.