HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW:

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG ROERMOND
  • Kerkeveldlaan 2, 6042 JX ROERMOND

  De onroerende-zaakbelasting (OZB) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken, bouwterreinen en weilanden.

  De onroerende-zaakbelasting kent een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Alle objecten worden betrokken in het eigenaarsdeel. Bij onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt tevens een gebruikersdeel opgelegd.

 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft OZB niet over alle onroerende zaken. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

  Voor nadere informatie over de onroerende-zaakbelasting kunt u www.bsgw.nl raadplegen.

 • Wat moet ik doen?

  • Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.
  • Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.
 • Verordeningen