HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Onroerend goed, beperkingen

Onroerend goed, beperkingen

 • Wat is het?

  U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Uw rechten kunnen worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Te denken valt aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen, maar ook als uw bezit een monument is. U kunt bij de gemeente deze beperkingen opvragen. Indien een gemeente voornemens is een beperking op een perceel te leggen, zal altijd eerst overleg met de eigenaar plaatsvinden. Ook andere overheden kunnen beperkingen opleggen.

 • Hoe werkt het?

  De reeds opgelegde beperkingen zijn te raadplegen in de kadastrale registratie (openbaar register).

 • Wat moet ik doen?

  vroeger moest u voor kadastrale informatie altijd naar een van de vestigingen van het Kadaster. Dat kan nog steeds, maar voor eenvoudige vragen kunt u nu ook bij de gemeente terecht. In de gemeente Maasgouw kunt u elke werkdag in het publiekscentrum in Maasbracht kadastrale informatie opvragen. Zo kunt u meer te weten komen over de eigendomssituatie, over de ligging van een kadastraal perceel, erfdienstbaarheid of over publiekrechtelijke beperkingen van een stuk grond. Voor een kadastraal uittreksel wordt € 14,80 leges in rekening gebracht. Zoekingangen om een perceel te kunnen bevragen bestaan uit: het adres of de postcode.

  Internet
  Ook via internet kunt u kadastrale informatie opvragen. Ga hiervoor naar www.kadaster.nl en dan naar de rubriek ‘Particulier’. Als u vervolgens op ‘On line producten kopen’ klikt, kunt u aan de hand van het adres per perceel een bericht opvragen. U bent dan in veel gevallen slechts € 2,95 kwijt.

 • Wat kost het?

  Kadastraal uittreksel aan de balie € 14,80
  Kadastraal uittreksel via www.kadaster.nl  € 2,95

 • Aanvullende informatie

  Let op! Niet alle gemeentelijke beperkingen zijn al in het register opgenomen. Bij de afdeling ROER kunt u vragen naar de beperkende besluiten die er nog niet in staan. Telefoonnummer (0475) 85 25 00