HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een aantal vergunningen, zoals bouw-, milieu- en kapvergunning gebundeld in 1 vergunning: de Omgevingsvergunning. Voor meerdere activiteiten is nog maar 1 Omgevingsvergunning nodig. Met de komst van de Wabo is ook het aantal vergunningvrije activiteiten uitgebreid: er hoeft niet meer voor iedere activiteit een vergunning aangevraagd te worden.

  Aanvragen omgevingsvergunning

  In het Omgevingsloket Online kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, vraag deze dan aan via het omgevingsloket. Meer informatie aanvragen omgevingsvergunning.

 • Hoe werkt het?

  Het proces om te komen tot een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt in 7 stappen beschreven: Proces verlening omgevingsvergunning.

  De beschrijving gaat ervan uit dat het vooroverleg en de vergunningverlening beide een positief resultaat hebben. Indien uw bouwplannen niet akkoord zijn kan de gemeente uw vergunningaanvraag weigeren. Met vragen neemt u contact op met de gemeente.

  Proces vergunningverlening

 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. De hoogte van deze leges is afhankelijk van het soort activiteiten die u wenst uit te voeren en de omvang daarvan. Een overzicht van de leges is te vinden in de Legesverordening, onderaan deze pagina.

  U ontvangt 10% korting op de legeskosten als u uw aanvraag volledig digitaal indient via het Omgevingsloket Online. Bekijk de voorwaarden voor de 10% korting.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
 • Aanvullende informatie

  Kabels en leidingen

  Voordat u begint met uw (bouw- en/of graaf)werkzaamheden, is het voor u belangrijk dat u weet waar (elektriciteits)kabels en/of (gas)leidingen liggen. Zo voorkomt u graafschade. Ook kan de aanwezigheid van kabels en/of leidingen beperkingen voor uw (bouw- en/of graaf)werkzaamheden met zich meebrengen.

  Voor de aanvang van de (bouw- en/of graaf)werkzaamheden moet u zich als vergunninghouder daarom volledig op de hoogte stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en/of leidingen. Hiertoe doet u een KLIC-melding bij het Kadaster. Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen.

  Voor meer informatie kunt u kijken op www.kadaster.nl/ of neem contact op met de klantenservice KLIC via telefoon: (0800) 0080.

 • Verordeningen