HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Wat is het?

  Wilt u gronden of gebouwen gebruiken in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan, dan hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

  Hebt u de vergunning alleen nodig voor het gebruik in strijd met het bestemmingsplan, dan kunt u de vergunning nog niet online aanvragen. In dit geval moet u contact opnemen met de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Ruimtelijke plannen

  Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

  • Een bestemmingsplan.
  • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan.
  • Een exploitatieplan.
  • Een beheersverordening.
  • Een voorbereidingsbesluit.

  Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

  Elke gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een bestemmingsplan voor een woongebied heeft de bestemming “wonen”. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

  In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

  • Wonen in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is. 
  • Gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar). 
  • Starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
  • Gebruik van een woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn. 
  • Gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats. 
  • Gebruik van een recreatiewoning als woning.
 • Wat moet ik doen?

  • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
  • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
  • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt.
  • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.
 • Wat moet ik meenemen?

  Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

  • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
  • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
  • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
  • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
  • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
  • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
  • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

  • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
  • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.