HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Olietanks in particuliere grond verwijderen

Olietanks in particuliere grond verwijderen

 • Wat is het?

  Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Lukt dat niet door de ligging van de tank, dan kan, na ontheffing door B&W, worden volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig

 • Hoe werkt het?

  De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt bij de gemeente dat er een tank in uw grond ligt. Bent u niet de eigenaar van de grond maar de huurder? Dan moet u dit doorgeven aan de verhuurder. Laat altijd een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet u deze laten schoonmaken.

  Gebruikt u de tank niet meer? Vraag dan een Kiwa-erkend bedrijf om de tank weg te halen. De adressen van deze bedrijven vindt u op www.kiwa.nl. Alleen als dit echt niet anders kan, mag de tank blijven liggen. Het Kiwa-erkend bedrijf maakt de tank schoon en onklaar.

  Bent u eigenaar en gebruikt u de tank nog? Dan moet u de tank elk jaar laten keuren. Zorg er ook voor dat u zich verzekert tegen de gevolgen van bodemvervuiling.

 • Aanvullende informatie

  Hoe vindt u een olietank in uw tuin?

  • Aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een ongebruikte leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter.
  • Soms weten uw buren of de vroegere bewoners of er een tank in de tuin ligt.
  • Oliehandelaren weten meestal welke huizen vroeger oliestook hadden.