HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

 • Wat is het?

  Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

 • Wat moet ik doen?

  • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen tijdens de ceremonie. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

  Naturalisatieceremonie bezoeken

  Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Uw geldige paspoort.
  • Een origineel afschrift van uw geboorteakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. Neem de vertaling en het originele document mee.
  • Als u gehuwd bent, een origineel afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. Neem de vertaling en het originele document mee.
  • Als u niet gehuwd bent, maar wel 3 jaar of langer onafgebroken samenleeft met een Nederlandse partner: een document waarmee u dit kunt bewijzen.
  • Een certificaat als bewijs dat u het inburgeringsexamen met succes hebt afgerond, of een ander Nederlands diploma.

  Let op

  Een origineel afschrift van uw geboorteakte, en indien van toepassing een origineel afschrift van uw huwelijksakte, hoeft u niet in te leveren als u bij de gemeente al in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) geregistreerd bent en u bij deze registratie de documenten al ingeleverd hebt.

 • Wat kost het?

 • Aanvullende informatie

  Hebt u foute informatie gegeven of belangrijke informatie achtergehouden? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.