HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Maatschappelijk actief bonus

Maatschappelijk actief bonus

 • Wat is het?

  Ontvangt u een bijstandsuitkering? Of u heeft geen inkomen, niet te veel vermogen en is uw gezinsinkomen al langer dan een jaar niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm? Verricht u daarnaast minimaal zes uur per week onbetaald activiteiten die nuttig zijn voor uw omgeving? Dan heeft u mogelijk recht op de maatschappelijk actief bonus.

  De maatschappelijk actief bonus is een jaarlijkse, eenmalige financiële bijdrage. De bijdrage is een steuntje in de rug omdat we het waarderen dat u zich inzet voor uw omgeving.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden

  • U heeft een bijstandsuitkering of
  • U heeft geen inkomen, niet te veel vermogen en uw gezinsinkomen is al langer dan een jaar niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U verricht al minimaal 6 maanden voor 6 uur per week maatschappelijk nuttige activiteiten.
  • Deze activiteiten worden gecoördineerd door een organisatie met een maatschappelijk doel.

  Hoogte van de maatschappelijk actief bonus

  Als u voldoet aan de voorwaarden heeft u één keer per jaar recht op een vergoeding van €250,-.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe vraagt u het aan?

  U vraagt de maatschappelijk actief bonus aan bij de gemeente door contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen.

  Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.