HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor dit vervoer. Zij stelt een regeling vast, die ervoor zorgt dat uw kind op een passende wijze wordt vervoerd. Een definitie van passend vervoer is niet in de wet vastgelegd. Het beleid en de uitvoering van het leerlingenvervoer kunnen dan ook per gemeente verschillen.

 • Hoe werkt het?

  Gemeente Maasgouw verzorgt verschillende varianten van leerlingenvervoer. Uitgangspunt bij het leerlingenvervoer is een vergoeding op basis van openbaar vervoer. Als dit niet leidt tot passend vervoer, dan kan de gemeente een vergoeding geven voor openbaar vervoer met begeleiding. Als dat ook niet passend is, vergoedt of verzorgt de gemeente het aangepast vervoer. Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.

 • Wat moet ik doen?

  Voor de aanvraag van leerlingenvervoer voor uw kind, kunt u het formulier Aanvraag leerlingenvervoer gebruiken. De toelichting op dit formulier kunt u ook downloaden.

  Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Ze zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 2 weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

  Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, dient te worden opgestuurd aan:

  Gemeente Maasgouw
  T.a.v. Frans Theunissen
  Afdeling Ontwikkeling
  Postbus 7000
  6050 AA  Maasbracht

 • Aanvullende informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het leerlingenvervoer? Dan kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur contact opnemen met Frans Theunissen via telefoonnummer (0475) 85 25 00.

 • Formulieren