HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Landbouwgrond, pacht

Landbouwgrond, pacht

  • Wat is het?

    Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente Maasgouw pachten.

  • Hoe werkt het?

    De gemeente stelt specifieke voorwaarden aan het gebruik van de gepachte grond.

  • Wat moet ik doen?

    Bij de gemeente Maasgouw komen zelden tot nooit pachtgronden beschikbaar, welke kunnen worden ingezet ten behoeve van een nieuwe pachter.