HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Kadastrale informatie

Kadastrale informatie

 • Wat is het?

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom en de waarde van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar ook het eigendom en de waarde van registergoederen worden door het kadaster geregistreerd. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het register cartografische gegevens bij. Zoals de hoogte van het landschap.

 • Hoe werkt het?

  U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport
 • Wat moet ik doen?

  1. De registers van het kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen. Hierin staan ook de publiekrechtelijke beperkingen. 
  2. Als u twijfels heeft over de oppervlakte van een perceel of als u een grensgeschil met uw buren heeft, kunt u het kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten of u kunt een kopie van de meetgegevens opvragen bij het kadaster om de grenzen te reconstrueren. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.