HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen.

  Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

  Voor inschrijving vanuit het buitenland moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. Bekijk hier de openingstijden. 

 • Wat moet ik doen?

  Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte
  • indien mogelijk een bewijs van uitschrijving van het land van vertrek met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat 

  In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

  U komt vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving
 • Hoe lang duurt het?

  Wie mogen aangifte doen?

  Uzelf (vanaf de leeftijd van 16 jaar) en voor uw kinderen jonger dan 16 jaar. Iedereen dient in persoon te verschijnen. 

  Indien van toepassing kan uw verzorgers/voogd/curator aangifte doen.