HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

  • Wat is het?

    Heeft u al minimaal 2 jaar een laag inkomen en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u mogelijk individuele inkomsenstoeslag aanvragen.

  • Hoe werkt het?

    Voorwaarden

    • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
    • U heeft weinig vermogen.
    • Uw inkomen is al minimaal 2 jaar niet hoger dan 120% voor de voor u geldende bijstandsnorm.
    • U bent in het jaar voorafgaande aan de aanvraag vrijgesteld van de arbeidsverplichting.
    • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten.
    •  U heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gehad.
    •  U heeft in de afgelopen 3 jaar geen opleiding gevolgd.
  • Wat moet ik doen?

    Aanvragen

    U vraagt een individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente door contact op te nemen met de gemeente.  Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken.

    Neem contact op met de gemeente Maasgouw.

  • Hoe lang duurt het?

    Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  • Aanvullende informatie

    Als u in aanmerking komt voor de toeslag en uw situatie blijft het zelfde, kunt u elke jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag vragen over de voorgaande jaren.