HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Inwoners met een langdurig laag inkomen die geen uitzicht hebben op inkomstverbetering kunnen jaarlijks een toeslag aanvragen als aanvulling op hun inkomen. Voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden is dit bedrag €550 per jaar en voor alleenstaanden €400 per jaar.

 • Hoe werkt het?

  Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt spelen individuele omstandigheden en de inspanningen, die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen, een grote rol.

  U komt in aanmerking voor deze regeling als:

  • u minstens 21 jaar bent, maar nog niet met pensioen.
  • de afgelopen 24 maanden uw inkomen niet hoger was dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • uw eigen geld of spaargeld niet hoger is dan de grens die is vastgelegd in de Participatiewet. 
  • u geen zicht heeft op een beter inkomen.

  Bij de beoordeling of u in aanmerking komt spelen individuele omstandigheden en de inspanningen, die u heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen een rol.

  Wat is geen zicht op een beter inkomen:

  • als u volledig en langere tijd arbeidsongeschikt bent ofwel niet meer kunt werken.
  • wanneer vrijwilligerswerk het hoogst haalbare is.

  Er is in elk geval wel zicht op een beter inkomen als u:

  • studeert.
  • zicht heeft op betaald werk.

 • Wat moet ik doen?

  De Individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Ook kunt u contact opnemen met het Sociaal wijkteam. Hier kunt u ook terecht als u hulp nodig heeft met invullen van het formulier.

 • Aanvullende informatie

  Vanaf 2019 kunt u aanvullend op de Individuele inkomenstoeslag ook in aanmerking komen voor de Maatschappelijk Actief Bonus. Met deze regeling willen we inwoners stimuleren om maatschappelijk actief te zijn.