HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Wat is het?

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren. Ook kan het zijn dat u tegen een besluit van de gemeente bezwaar heeft ingediend.

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente moet op tijd beslissen

  De gemeente moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan varieren van enkele weken tot enkele maanden. Meestal moet de gemeente binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuw beslistermijn bekendmaken. De beslistermijn kan ook op grond van de wet zijn verlengd, zoals:

  • de gemeente heeft de beslissing niet kunnen nemen, omdat nog gewacht wordt op informatie of een reactie van de aanvrager;
  • de gemeente heeft niet tijdig een besluit kunnen nemen door overmacht;
  • de gemeente gaf aan meer tijd nodig t e hebben en u bent hiermee akkoord gegaan;

  heeft u een bezwaar ingediend dan geldt een wettelijk termijn van 6 weken waarbinnen de gemeente op uw bezwaar moet reageren. Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie is dit meestal 12 weken. Op grond van bijzondere wetgeving gelden soms andere termijnen.

  Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. In de meeste gevallen mag de termijn verlengd worden met maximaal 6 weken. De gemeente moet u hierover informeren. 

  De gemeente beslist niet op tijd

  In de beslistermijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. U kunt de gemeente niet in gebreke stellen als de beslistermijn nog niet is verstreken.

  Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook direct beroep instellen bij de rechter. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de overheidsinstelling die moet beslissen. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de overheidsinstelling binnen 2 weken alsnog beslissen.

  Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

  • u heeft geen ingebrekestelling ingediend;
  • u heeft de ingebrekestelling onredelijk laat ingediend;
  • u bent geen belanghebbende
  • uw aanvraag of bezwaarschrift was al bij voorbaat niet-ontvankelijk of ongegrond.

  Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

  • u dient het dwangsomverzoek erg laat in;
  • de gemeente heeft de beslissing niet kunnen nemen omdat nog gewacht wordt op informatie of een reactie van de aanvrager;
  • u bent geen belanghebbende;
  • de gemeente heeft niet tijdig een besluit kunnen nemen door overmacht; 
  • de gemeente gaf aan meer tijd nodig te hebben en u bent hiermee akkoord gegaan.
 • Wat moet ik doen?

  Digitaal

  U kunt uw ingebrekestelling digitaal indienen door in te loggen met uw DigiD. De link vindt u rechts in het scherm.

  Per post

  U kunt ook het Formulier ingebrekestelling downloaden (pdf, 20 KB) en uitprinten. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente. U mag ook zelf een brief schrijven. vermeld dan duidelijk om welke aanvraag of welk bezwaar het gaat en zet in de brief dat u de gemeente in gebreke stelt.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente beslist binnen 2 weken nadat zij uw formulier heeft gekregen. Doet de gemeente dit niet? Dan heeft dit de volgende gevolgen:

   De gemeente moet u een bedrag betalen voor elke dag na de termijn waarop zij niet beslist. De eerste 14 dagen is dit € 20 per dag. De volgende 14 dagen € 30 per dag. En de laatste 14 dagen € 40 per dag. U krijgt nooit meer dan € 1.260 in totaal.

   U kunt direct beroep indienen bij de rechter. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen deze 2 weken beslist.

 • Formulieren

  Formulier in gebreke stellen

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.