HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Wat is het?

  Voor het houden van een hond bent u hondenbelasting verschuldigd. U ontvangt hiervoor jaarlijks een aanslag hondenbelasting.

 • Hoe werkt het?

  Voor de hondenbelasting is de houder van een hond belastingplichtig. De houder is degene die de hond bezit, verzorgt, of onder toezicht heeft. Bij een gezin wordt 1 van de gezinsleden als belastingplichtige aangewezen. Ook een niet-natuurlijk persoon, een rechtspersoon, kan belastingplichtig zijn.

  Op www.bsgw.nl staat meer informatie over hondenbelasting en de tarieven.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw hond aan- of afmelden via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Daarnaast kunt u een formulier opvragen via het telefoonnummer (088) 842 04 20.

  Ook het afmelden van een hond dient u bij BsGW te doen. Dit kan op dezelfde manier als het aanmelden van de hond. De hondenbelasting wordt naar aanleiding van uw afmelding verminderd.

  Als tijdens een controle blijkt dat u geen aangifte van de hond heeft gedaan, dan kan de aanslag met een boete worden verhoogd.
   

 • Verordeningen