HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Hofleverancier worden

Hofleverancier worden

 • Wat is het?

  De titel Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predicaat waardoor een onderneming het Koninklijk wapen mag voeren met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. Deze titel krijgt u dan ook niet zo maar. Let dus op de voorwaarden.

 • Hoe werkt het?

  Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • uw onderneming moet ten minste 100 jaar bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam;
  • de ontstaansgeschiedenis moet duidelijk zijn en aantoonbaar;
  • uw onderneming moet in de branche en in de regio rond haar plaats van vestiging een vooraanstaande plaats innemen;
  • de onderneming moet naast vooraanstaand ook van onberispelijk gedrag zijn. Onder meer wordt hieronder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak;
  • uw onderneming moet de Nederlandse identiteit hebben.

  Alleen de koning of koningin (het staatshoofd) kan het predicaat 'Hofleverancier' verstrekken. Andere leden van het Koninklijk Huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop zijn uit den boze.

 • Wat moet ik doen?

  Toekenning van het recht vindt slechts plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubileum (100, 125, 150-jarig enz.) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. Minimaal negen maanden van tevoren dient u een verzoek in bij de burgemeester. De procedure gaat als volgt:

  1. U moet een degelijk en goed onderbouwd verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.
  2. De burgemeester zendt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koningin van de provincie waar de betreffende gemeente onder valt.
  3. Voordat de Commissaris een advies geeft start zijn/haar afdeling (kabinet) eerst een grondig onderzoek naar het wel en wee van uw bedrijf. Zo wordt uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo'n onderzoek verlenen onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester en de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries (voor zover uw branche hieronder valt) hun medewerking.
  4. De Commissaris van de Koningin stuurt vervolgens zijn advies naar de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin. Deze is belast met het beheer van het predicaat. Daarna neemt de koningin zelf een beslissing.
  5. Na verlening door de koningin reikt de Commissaris van de Koningin of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predicaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van Hofleverancier mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen enzovoort.
  6. Het recht wordt toegekend aan uw onderneming voor een periode van ten hoogste 25 jaar. Na die periode moet bestendiging worden aangevraagd.
 • Wat moet ik meenemen?

  U dient te voldoen aan alle randvoorwaarden. Neem alle documenten mee die als bewijs kunnen dienen om uw verzoek te rechtvaardigen.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met:

  Stichting Hofleveranciers in Nederland:
  Dit is een organisatie die de belangen behartigt van door H.M. de Koningin met het predicaat Hofleverancier onderscheiden ondernemingen. Zij tracht ook aan dit recht een bredere bekendheid te geven. De stichting doet dit sinds 1975.

  Het adres is:

  Postbus 158, 2270 AD Voorburg
  telefoon: (070) 3876528
  email: info@hofleverancier.nu