HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Graafmelding

Graafmelding

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen.

  De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is er ter voorkoming van graafschade. Deze wet geldt voor bedrijven en voor particulieren.

  Elke grondroerder (iedereen die mechanisch gaat graven) dient vóór de start van de graafwerkzaamheden een graafmelding (vroeger genoemd “Klic melding”) te doen bij het Kadaster www.kadaster.nl/klic. De grondroerder dient zich vervolgens te houden aan de regels van “zorgvuldig graven” www.graafschade-voorkomen.nl.

  De WION is alleen van toepassing bij “mechanisch” graven. Dus als er een machine aan te pas komt dient u altijd de graafwerkzaamheden vooraf aan te melden. De diepte van de graafwerkzaamheden is daarbij niet van belang. Mechanische graafwerkzaamheden om een bord te plaatsen, een boom te planten of een terrein te egaliseren vallen ook onder de WION. Als u uitsluitend met de schop gaat graven is de WION niet van toepassing.

  Na het doen van een melding heeft u 20 dagen de tijd om te beginnen met graven. Wacht u langer dan dient u een nieuwe melding te doen.

 • Wat moet ik doen?

  Minimaal 3 dagen voordat u mechanisch gaat graven dient u de graafwerkzaamheden aan te melden. Dat kan via het  graafformulier voor particulieren. Dat formulier is te vinden op www.kadaster.nl/klic. U klikt dan door via “ik ben particulier” naar het “graafmeldingsformulier particulieren”.

  U kunt ook bellen naar telefoonnummer (0800) 0080.

  Na de graafmelding ontvangt u tekeningen met alle reeds aanwezige kabels en leidingen in het gebied waar u van plan bent te gaan graven.

 • Wat kost het?

  Per graafmelding brengt het Kadaster u ca. € 19,- in rekening. U ontvangt achteraf een factuur.