HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Gladheid bestrijden

Gladheid bestrijden

 • Wat is het?

  De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

  Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Maasgouw heeft de taak te zorgen voor goede en veilige wegen. Die taak vraagt in de winter bij gladheid extra aandacht. Om bij (verwachte) gladheid de wegen die bij de gemeente in beheer zijn, begaanbaar te houden zijn er in de winterperiode één opzichter, (bijgestaan door een meteorologisch bedrijf), 5 medewerkers en 5 strooiwagens 24 uur per dag paraat.

  Natuurlijk kan er bij wintergladheid niet overal tegelijk worden gestrooid. Wel wordt er uiteraard alles aan gedaan om in dat geval zo snel mogelijk en op zoveel mogelijk plaatsen een verkeersveilige situatie te bevorderen. De gemeente moet daarbij de belangen van de weggebruikers afwegen tegen andere belangen, zoals de zorg voor het milieu en de kosten.

  De gemeente Maasgouw heeft de wegen ingedeeld in verschillende urgenties.

  1. Als eerste komen de hoofdroutes aan de beurt.
  2. Daarna worden straten bij bejaardenoorden, winkelcentra en de gebiedsontsluitingswegen in woonwijken behandeld.
  3. Bij langdurige aanhoudende gladheid zal ook aandacht worden besteed aan de overige woonstraten en andere wegen met een lage prioriteit.
  4. Provinciale waterstaat en Rijkswaterstaat verzorgen de gladheidbestrijding op de wegen die in hun beheer zijn.

  Overzicht strooiroutes 

 • Hoe lang duurt het?

  Omdat het strooien niet bevorderlijk is voor het milieu, probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens.

 • Openbare documenten