HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. U kunt uw geregistreerd partnerschap online melden bij de gemeente, of u kunt dit persoonlijk komen doen. 

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding online melden of persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt .
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Digitaal

  U kunt digitaal melding maken van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap.Let op: u en uw aanstaande partner vullen allebei een formulier in. U dient beiden in te loggen met uw eigen DigiD. 

  Persoonlijk

  Indien u de melding niet digitaal wilt doorgeven, kunt u dit ook persoonlijk komen doen. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Als je in ondertrouw gaat, moet je in ieder geval de volgende documenten kunnen overleggen:

  1. Een geldig identiteitsbewijs.
  2. Een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen.

  Buitenlandse documenten

  Als je niet in Nederland bent geboren, lange tijd in het buitenland hebt gewoond of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen er aanvullende eisen aan de documenten worden gesteld en/of meer documenten worden gevraagd, indien deze documenten nooit eerder zijn overlegd.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Een afschrift van je geboorteakte voorzien van een beëdigde vertaling en eventueel vereiste legalisatie.
  2. Een bewijs van je burgerlijke staat. Een verklaring van je huidige woonplaats of laatste woonplaats buiten Nederland.

  Houd er rekening mee dat het verzamelen van buitenlandse documenten erg veel tijd kan kosten. In een aantal gevallen kun je via het consulaat of de ambassade van het betreffende land de benodigde documenten opvragen. In sommige gevallen dient het stuk te zijn voorzien van een apostillestempel. De stukken genoemd onder punt 1 tot en met 2 mogen niet ouder zijn dan zes maanden. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling burgerzaken van jullie gemeente.

 • Wat kost het?

 • Aanvullende informatie

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Vanaf 1 januari 2018 trouwt of registreert u een partnerschap automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

  • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

 • Afspraak maken

 • Formulieren

  Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (Partner 1)

  Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (Partner 2) 

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.