HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • slecht onderhoud aan de weg of het riool;
  • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.
 • Hoe werkt het?

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. Er zijn twee soorten schades  waarvoor u een schadevergoeding kunt vragen:

  1. Schade doordat de gemeente haar infrastructuur niet goed onderhoudt: denk hierbij aan wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken etcetera.
  2. Schade die u heeft opgelopen door gemeentelijk handelen of nalaten.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt uw schade in de eerste instantie bij uw eigen verzekeraar, mits u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade die u heeft opgelopen dekt. Uw verzekeraar zal de schade in de eerste instantie met u regelen en de uitkering vervolgens verhalen bij de gemeente.

  Als u zelf niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf bij de gemeente in te dienen. Graag ontvangen wij dan de onderstaande gegevens van u:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Uw rekeningnummer (IBAN)
  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is.

  Wat moet ik bijvoegen?

  • Bewijs van de opgelopen schade (bijvoorbeeld foto’s of een proces-verbaal).
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een (gespecificeerde) rekening of offerte.
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring.

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen twee weken bericht.

 • Formulieren

  Gemeente aansprakelijk stellen

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.