HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Wat is het?

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • slecht onderhoud aan de weg of het riool;
  • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.
 • Hoe werkt het?

  Deze aansprakelijkheid geldt voor verschillende soorten schade. Dit kan schade zijn door:

  • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke infrastructuur: bijvoorbeeld wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken; en
  • gemeentelijk handelen: bijvoorbeeld schade aan een voertuig van een ander veroorzaakt door voertuigen van de gemeente.
 • Wat moet ik doen?

  Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

  Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort  
 • Wat moet ik meenemen?

  • Bewijs van de opgelopen schade. 
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
  • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
  • Eventueel foto's. 

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

 • Formulieren