HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Wat is het?

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

  U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

 • Hoe werkt het?

  Criteria om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:

  • De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.
  • De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs.
  • De aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een door haar/hemzelf bestuurde eigen moorvoertuig op meer dan twee wielen. 
  • Het voertuig is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager.
  • De aanvrager heeft geen mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren of kan deze ook niet op redelijke wijze realiseren.
  • De gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in gevaar brengen.
  • De gereserveerde parkeerplaats kan alleen voor het woonadres van de aanvrager worden aangevraagd. Voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij het werkadres dient de werkgever te zorgen.
  • Indien de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagier en de verkeersituatie het niet toelaat dat de passagier veilig bij de woning in en uit kan stappen.
  • De gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen de loopafstand/ verplaatsingsmogelijkheden van de aanvrager, in ieder geval binnen een afstand van 100 meter.
  • De gemeente Maasgouw behoudt zich het recht een locatie aan te wijzen die afwijkt van de voorkeur van de aanvrager. De afwijkende locatie dient wel binnen de loopafstand van 100 meter te vallen.
 • Wat moet ik doen?

  Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen worden verstrekt door de gemeente. Het aanvraagformulier gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats vindt u rechts op deze pagina. Hiervoor dient u in te loggen met DigiD. 

 • Wat kost het?

  Als de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt toegekend worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • de kosten van aanleg parkeerplaats;
  • de kosten voor het wijzigen van het onderbord op verzoek van de aanvrager.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag en het eventueel treffen van een verkeersbesluit voor de aanleg van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden geen kosten in rekening gebracht.
  De kosten voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats zijn voor rekening van de gemeente.
   

 • Formulieren

  Aanvragen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

  https://www.ishw.nl/plaat.php?fileid=319&f=2b53d0db77b8a8552836689ff33777afa03c6eef7c083b13c86e317531dc7e972b043e3fbd07d4feab96ebdc3f933476d552505b20501f781af394fc69ec535f  Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl.