HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam

  Inloopspreekuur:

  • S.M.C. de Spil, Suikerdoossingel 49 Maasbracht
   Van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
   Gemeenschapshuis ’t Leuke, Leukenstraat 6 Beegden
  • Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur

  Telefonisch: 0475-852500
  Per e-mail: sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl

  U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek door medewerkers van het Sociaal Wijkteam.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bent u gehandicapt en kunt u daardoor zelfstandig niet meer dan 100 meter lopen? Dan kunt u bij de gemeente van uw woonplaats een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig binnen de hele EU. Vraagt u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan wordt uw handicap medisch beoordeeld door onze medische adviesinstantie Argonaut. Bij verlenging van de parkeerkaart hoeft een medische keuring meestal niet.

 • Hoe werkt het?

  1. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben (niet meer dan 100 meter zelfstandig, eventueel met loophulpmiddelen) als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard (minstens 6 maanden).
  2. U kunt de aanvraag indienen als zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel, of als passagier.
  3. Vraagt u een passagierkaart aan, dan moet u als aanvrager voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder.
  4. Een instelling die het vervoer verzorgt voor mensen met een handicap die in een speciaal voor hen ingerichte zorginstelling verblijven, kan voor haar bewoners een instellingenkaart aanvragen.
  5. Bent u door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden, dan kunt u zowel een bestuurder- als een passagiergehandicaptenkaart aanvragen.
 • Wat moet ik doen?

  Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan zal Argonaut de oorzaak en de ernst van uw handicap of aandoening onderzoeken. Daarop adviseert Argonaut de gemeente over het al dan niet verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart. Bij dat onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.

  Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen. Bij verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig.

  In bepaalde gemeenten kunt u uw aanvraag elektronisch (via internet) indienen. Ga bij uw gemeente na of zij deze mogelijkheid biedt. De gehandicaptenparkeerkaart moet u wel zelf ophalen bij de gemeente, omdat het nooit elektronisch wordt verstrekt.
  Vraagt u een passagierskaart aan omdat u continu afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder, dan zal bij de medische keuring uw hulpafhankelijkheid worden beoordeeld.

 • Wat moet ik meenemen?

  1. Uw legitimatie.
  2. Eén pasfoto (zie hier voor de aanvullende voorwaarden).
  3. Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart.

  Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij de gemeente krijgen.

 • Wat kost het?

  De kosten van de kaart bedragen € 44,00. Deze dienen bij het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart te worden voldaan, ongeacht of de kaart wel of niet wordt toegekend.

 • Hoe lang duurt het?

  Er zijn drie soorten kaarten:

  1. Bestuurderskaart

  Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto of brommobiel, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

  2. Passagierskaart

  Als u door uw handicap voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder, dan kunt e een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

  3. Instellingenkaart

  De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de gehandicapte bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.