HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam in Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil in Maasbracht. Voor de gehandicaptenparkeerkaart betaalt u € 46,- . Deze kosten betaalt u bij het indienen van de aanvraag en dit is voor de hele procedure. Ook als u een afwijzing ontvangt, betaalt u deze kosten.

 • Hoe werkt het?

  De gehandicaptenparkeerkaart is bedoeld voor mensen die als gevolg van een aandoening of gebrek redelijkerwijs niet in staat zijn meer dan 100 meter te voet af te leggen. Er zijn drie soorten kaarten:

  1. Bestuurderskaart

  Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto of brommobiel, dan kunt u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kenteken gebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

  2. Passagierskaart

  Als u door uw handicap voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

  3. Instellingenkaart

  De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de gehandicapte bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

  Medisch advies 

  Nadat uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is ingediend, vragen wij een medisch advies op bij de medisch adviseur. Dit is wettelijk verplicht. Vervolgens nodigt deze u uit om bij één van de adviseurs op het spreekuur te komen. U dient altijd zelf te verschijnen, uw medicijnkaart mee te nemen en eventuele loophulpmiddelen. Tijdens het vraaggesprek van ongeveer 15 minuten met de adviseur wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een kaart. Het kan zijn dat bij de verlenging van de parkeerkaart een medische keuring niet noodzakelijk is.

  Het is belangrijk dat de adviseur een juist beeld krijgt van uw beperkingen. In het gesprek zullen o.a. aan de orde komen: de aard van de aandoening of gebrek; uw medische voorgeschiedenis en uw looppatroon. De adviseur beoordeelt daarna of u voldoet aan de criteria.

  Bij onduidelijkheid kan er (met uw toestemming ) informatie opgevraagd worden bij uw huisarts, specialist of andere behandelaar. Tevens is het mogelijk dat er een zeer beperkt lichamelijk onderzoek wordt verricht. Een lichamelijk onderzoek is in het merendeel van de gevallen niet nodig, aangezien er al veel informatie bekend wordt uit het gesprek.

  Besluit gemeente

  Het advies van de medisch adviseur gaat terug naar de gemeente. Het medisch advies geeft géén recht op de voorziening. De gemeente neemt het besluit of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. U krijgt automatisch bericht over de beslissing op uw aanvraag.

  Als u het oneens bent met de beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend wordt u geïnformeerd vanaf wanneer u de kaart kunt komen ophalen in het Sociaal Wijkteam in Maasbracht. U kunt de kaart ook laten ophalen. Als de kaart door iemand anders wordt opgehaald dient diegene uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 • Wat moet ik doen?

  U dient het ingevulde en ondertekende formulier en 1 recente pasfoto in te leveren bij het Sociaal Wijkteam, U betaalt dan ook de legeskosten. Let op. In het Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil kunt u alleen per pin betalen. Betaalt u liever contant? Dan kunt u de legeskosten betalen in het gemeentehuis, Markt 36 in Maasbracht. Na inlevering en betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen.

 • Wat kost het?

  Voor de gehandicaptenparkeerkaart betaalt u €46,- legeskosten. Deze kosten betaalt u bij het indienen van de aanvraag en betaalt u voor de hele procedure. Ook als u een afwijzing ontvangt, betaalt u deze kosten.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend, hebben wij acht weken om een beslissing te nemen. Als noodzakelijk is dat de medisch adviseur informatie opvraagt (met uw toestemming) bij uw huisarts, specialist of behandelaar, kan het langer duren.

  Vragen

  Voor vragen kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam. Op maandag t/m donderdag is van 9.00-12.00 uur in het Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil, Suikerdoossingel 49 in Maasbracht inloopspreekuur. Ook kunt u tussen 9.00 uur en 17.00 uur telefonisch contact opnemen via (0475) 85 25 00.

 • Formulieren