HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Forensenbelasting

Forensenbelasting

 • Wat is het?

  Gemeente Maasgouw werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij BsGW.

  • Internet: www.bsgw.nl
  • Telefoonnummer: (088) 84 20 420
  • Postadres: Postbus 1271, 6040 KG  ROERMOND
  • Bezoekadres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX  ROERMOND

  Voor het hebben van een (2e) woning in de gemeente Maasgouw bent u belastingplichtig voor de forensenbelasting, als uw hoofdverblijf niet gelegen is in de gemeente Maasgouw.

  Deze belasting wordt geheven aangezien niet-inwoners die verblijf houden binnen de gemeente Maasgouw gebruik maken en profiteren van de gemeentelijke voorzieningen terwijl daar geen uitkering uit het gemeentefonds tegenover staat.

 • Hoe werkt het?

  Als u, zonder in de gemeente Maasgouw uw hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het kalenderjaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt voor u of uw gezin, dan bent u heffingsplichtig voor de forensenbelasting. Het is dus niet van belang hoeveel dagen u daadwerkelijk in de woning verblijft.

  Op www.bsgw.nl staat meer informatie over forensenbelasting en over tarieven forensenbelasting.

 • Wat moet ik doen?

  U ontvangt het aanslagbiljet voor de forensenbelasting in de loop van het jaar. Op het aanslagbiljet staat vermeld hoe en wanneer u deze aanslag kunt betalen..

  Indien u het niet eens bent met de opgelegde heffing kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag hiertegen bezwaar maken. Dit kunt u doen via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

 • Aanvullende informatie

  Tip: neem na aankoop van uw tweede woning of stacaravan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Daar kan men u meestal meteen vertellen of u forensenbelasting moet betalen.

 • Verordeningen