HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Binnen de gemeente zijn 3 soorten evenementen te onderscheiden:

  • A-evenementen: evenementen met een laag risisco.
  • B- evenementen: evenement met verhoogde aandacht en een gemiddeld risico. Dit is een evenement met een lokale of regionale uitstraling. Bij een dergelijk evenement wordt publiek van binnen en buiten de gemeente verwacht.
  • C- evenementen: grootschalig evenement met een verhoogd risico. Dit is een evenement met een sterke bovenregionale uitstraling. Bij een dergelijk evenement wordt veel publiek buiten de gemeente verwacht.
 • Wat moet ik doen?

  Door het invullen van het meld- en aanvraagformulier evenementen kunt u bepalen in welke categorie uw evenement valt. In de 'nadere regels evenementen' kunt u lezen waaraan u moet voldoen voor het organiseren van een evenement. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

  Het meld- aanvraagformulier evenementen is zodanig samengesteld dat u hiermee gelijktijdig een melding op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen mee doet indienen. Deze hoeft u bij het organiseren van een evenement dus niet meer apart bij ons in te dienen. 

  Melden 

  Voor het organiseren van een A- evenement hoeft u alleen een melding bij de gemeente in te dienen. Dit doet u 8 weken voorafgaand aan het begin van het evenement. Gebruik hiervoor het meldformulier- en aanvraagformulier evenementen (.docx, 485 kB).

  Vergunning

  Voor het organiseren van een B en C evenement vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het meldformulier- en aanvraagformulier evenementen (.docx, 485 kB). Stuur naast het aanvraagformulier ook een veiligheidsplan mee.

  Vraag uw vergunning voor een B – evenement 14 weken voorafgaand aan het begin van het evenement aan. Doe dit voor een C –evenement 26 weken voorafgaand aan het begin van het evenement.

  Met onderstaand formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Lees dit formulier en de bijlagen hiervan goed door. Hierin is aangegeven waar u zoal aan moet denken en wat moet worden toegevoegd bij het indienen van de melding of aanvraag.

  meldformulier- en aanvraagformulier evenementen (.docx, 485 kB)

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig heeft om het evenement te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing, ontheffingen voor het schenken van alcohol of het inzetten van een verkeersregelaar. In dat geval moet u deze apart aanvragen bij de gemeente.

  Veiligheidsplan

  Stuur naast het aanvraagformulier ook een veiligheidsplan en tekeningen mee. Een voorbeeld van een veiligheidsplan vindt u op de website van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: Format veiligheidsplan evenementenorganisatie (pdf, 746 kB). De tekeningen moeten voldoen aan de nieuwe indieningsvereisten. Deze eisen vindt u op het aanvraagformulier.

 • Hoe lang duurt het?

  Melding A-evenement

  Naar aanleiding van uw melding ontvangt u bericht als de gemeente uw melding heeft ontvangen. 

  Vergunning B en C-evenement

  U ontvangt binnen 16 weken bericht of u de vergunning krijgt. 

  Bezwaar maken tegen vergunning B en C-evenement

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente ten aanzien van een B of C- evenement? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Sportmotoren

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

  Brandveiligheid

  Meer informatie over brandveiligheid.

 • Verordeningen

 • Formulieren