HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Binnen de gemeente zijn 3 soorten evenementen te onderscheiden:

  • A-evenementen: regulier eenvoudig evenement.
  • B- evenementen: evenement met verhoogde aandacht en een gemiddeld risico. Dit is een evenement met een lokale of regionale uitstraling. Bij een dergelijk evenement wordt publiek van binnen en buiten de gemeente verwacht.
  • C- evenementen: grootschalig evenement met een verhoogd risico. Dit is een evenement met een sterke bovenregionale uitstraling. Bij een dergelijk evenement wordt veel publiek buiten de gemeente verwacht.

  Aan de hand van het scoreformulier risicopotentie evenement kunt u bepalen of u te maken heeft met een A, B, - of een C- evenement. 

 • Wat moet ik doen?

  Melden 

  Voor het organiseren van een A- evenement hoeft u alleen een melding bij de gemeente in te dienen. Dit doet u 8 weken voorafgaand aan het begin van het evenement. Gebruik hiervoor het meldformulier A-evenementen.Stuur naast het meldformulier ook het scoreformulier risicopotentie evenement mee. In de 'nadere regels evenementen' kunt u lezen waaraan u moet voldoen voor het organiseren van een A-evenement.

  Vergunning

  Voor het organiseren van een B en C evenement vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier evenementen. Stuur naast het aanvraagformulier ook een veiligheidsplan mee.

  Vraag uw vergunning voor een B – evenement 14 weken voorafgaand aan het begin van het evenement aan. Doe dit voor een C –evenement 26 weken voorafgaand aan het begin van het evenement.

  Geef bij uw aanvraag voor een vergunning de volgende informatie:

  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
  • wijze van stroomvoorziening van het evenement
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het terrein of de route
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

  Met onderstaand formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen.

  Evenementenvergunning (pdf, 169 kB)

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig heeft om het evenement te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing, ontheffingen voor het schenken van alcohol of het inzetten van een verkeersregelaar. In dat geval moet u deze vergunning, ontheffing of toestemming aanvragen bij de gemeente. De formulieren voor het organiseren van evenementen voldoen ook aan het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). U hoeft hiervoor dus geen aparte melding bij de gemeente te doen. In dit besluit zijn bijvoorbeeld de eisen voor tekeningen gesteld.

  Veiligheidsplan

  Stuur naast het aanvraagformulier ook een veiligheidsplan en tekeningen mee. Een voorbeeld van een veiligheidsplan vindt u hier op de website van de Veiligheidsregio Noord-Limburg. De tekeningen moeten voldoen aan de nieuwe indieningsvereisten. Deze eisen vindt u op het aanvraagformulier.

 • Hoe lang duurt het?

  Melding A-evenement

  Naar aanleiding van uw melding ontvangt u bericht als de gemeente uw melding heeft ontvangen. 

  Vergunning B en C-evenement

  U ontvangt binnen 16 weken bericht of u de vergunning krijgt. 

  Bezwaar maken tegen vergunning B en C-evenement

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente ten aanzien van een B of C- evenement? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Verordeningen

 • Formulieren