HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Collecte

Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan heeft u geen collectevergunning meer nodig. De gemeente Maasgouw heeft algemene regels opgesteld, waarin is opgenomen waaraan u moet voldoen als u wilt collecteren.

  Een huis-aan-huis verkoopactie is geen collecte, maar venten. Een huis-aan-huis verkoopactie is verboden op zondagen en maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 9.00 uur. U kunt een ontheffing vragen van dit verbod.

 • Hoe werkt het?

  Op basis van de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020 geldt een algemeen verbod om openbaar geld of goederen in te zamelen. De gemeente Maasgouw heeft in nadere regels vastgesteld wanneer dit verbod niet geldt. Als u een inzameling doet in besloten kring zijn deze algemene regels niet van toepassing. Indien u om bijzondere redenen niet kunt voldoen aan de nadere regels, is het mogelijk om een ontheffing van het collecteverbod te vragen.

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u voldoen aan de Nadere regels collecteren Maasgouw 2017.

  De gemeente wil niet dat er teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Landelijke organisaties collecteren in de perioden, zoals vermeld op het collecterooster van het CBF. Niet landelijke organisaties mogen alleen collecteren in de vrije perioden, die in het landelijk collecterooster zijn opgenomen. Kijk dus vooraf in het collecterooster!

  De belangrijkste regels om te mogen collecteren zijn:

  • Organisaties die willen collecteren, melden hun opbrengst bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);
  • Collectanten moeten minimaal 16 jaar oud zijn;
  • Collecteren is toegestaan op maandag tot en met zaterdag van tussen 9.00 en 21.00 uur, dus niet op zondag;
  • Collectanten dragen een geldig legitimatiebewijs;
  • De collectebussen zijn verzegeld en voorzien van een afbeelding van de collecterende stichting of instantie.
 • Wat moet ik doen?

  Voordat u gaat collecteren, raadpleegt u de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en de Nadere regels collecteren om te kijken welke regels voor u gelden. De Apv en de nadere regels voor collecteren zijn hieronder te raadplegen (bij 'verordeningen') 

  U kunt de ontheffing collecteren aanvragen bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient. U kunt de ontheffing aanvragen via het formulier Ontheffing collecteren (print).

 • Verordeningen

 • Formulieren