HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  Wilt u uw boom kappen of drastisch snoeien? Soms heeft u hiervoor een vergunning nodig.

 • Hoe werkt het?

  Op grond van de volgende wet- en regelgeving kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft:

  Bomennota en de daarbij behorende boomstructuurkaart

  Staat uw boom op de boomstructuurkaart? Dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aanvragen.

  Bestemmingsplan

  Ook op grond van het bestemmingsplan kan een vergunningsplicht gelden. Zo kan hier een vergunningsplicht zijn opgenomen voor de activiteit kappen maar ook voor de activiteit aanleggen. Dit laatste geldt met name als u de bodem verstoort (omwoelt). Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen als u ook de wortels van de bomen wilt verwijderen. Het bestemmingsplan op uw perceel kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Wet natuurbescherming

  Het kappen voor bomen kan ook gevolgen hebben voor de flora en fauna. Zodoende kan de Wet natuurbescherming een rol spelen. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. U kunt hiervoor contact opnemen met de provincie, telefoon (043) 389 99 99.

 • Wat moet ik doen?

  Staat uw boom op een boomstructuurkaart of geldt op grond van het bestemmingsplan een vergunningsplicht? Dan kunt u op www.omgevingsloket.nl een vergunning aanvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

  Buren vooraf informeren? Hiermee kunt u voorkomen dat zij zich overvallen voelen door uw plannen.