HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bodemvervuiling verwijderen

Bodemvervuiling verwijderen

 • Wat is het?

  Heeft u grond in bezit of wilt u grond aankopen, dan kunt u te maken krijgen met mogelijke vervuiling. Daarom is het verstandig bij het aankopen van grond -zonodig via een bodemonderzoek- inzage zien te krijgen in de kwaliteit van de grond.

 • Hoe werkt het?

  Particulieren

  Als u een huis koopt of bezit, krijgt u zelden nooit te maken met vervuiling van de grond op het betreffende terrein. Als bekend wordt dat de grond is vervuild moet ook een particulier overgaan tot sanering. Vervuilingen op particulier terrein kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een olietank in de tuin.

  Bedrijven en instellingen

  Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een procedure voor het saneren van verontreinigd bedrijfsterrein. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn:

  1. U wilt een bedrijfsterrein kopen/verkopen, huren/verhuren of (ver)pachten.
  2. U wilt uw bedrijf uitbreiden en u heeft een bouwvergunning nodig.
  3. U heeft een (nieuwe) Wet milieubeheervergunning nodig.
  4. U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
  5. Door een brand of een ander ongewoon voorval raakt uw grond verontreinigd.
  6. U wordt door de overheid gesommeerd uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
  7. De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
  8. De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
  9. U wilt uw oudedagsvoorziening, voorzover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

  In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht (bouwvergunning, Wet milieubeheervergunning, verzekering) om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is.

  De gemeente zal de volgende consequenties aan de uitslag van het onderzoek verbinden.

  1. Wanneer de bodem niet verontreinigd is, kan de gemeente een bouwvergunning verlenen.
  2. Wanneer de bodem niet ernstig verontreinigd is (onder de interventiewaarde), kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een bouwvergunning verlenen.
  3. Wanneer de bodem ernstig verontreinigd is (boven de interventiewaarde), zal de gemeente de bouwvergunning mogelijk niet verlenen. U moet dan van tevoren een goedgekeurd saneringsplan hebben overlegd. Sanering moet plaatsvinden voordat u met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft. Bij saneringssituaties is de provincie het bevoegd gezag.
  4. Het is mogelijk dat vervuilde grond toch wordt toegestaan op grond van het zogenaamde 'gebiedsspecifieke kader'. Dit houdt in dat de gemeente op bijvoorbeeld een bedrijfsterrein een bepaalde mate van vervuiling toestaat in overeenstemming met het gebruik van de grond (dat is voor bedrijfsterreinen weer anders dan bijvoorbeeld voor een woonomgeving, recreatieterrein of agrarisch gebied). Het is dan eventueel zelfs mogelijk vergelijkbaar vervuilde grond uit het betreffende gebied te verplaatsen naar het betreffend terrein en daar te gebruiken.
 • Wat moet ik doen?

  • Als u ontdekt dat uw grond vervuild is, moet u dit melden bij de gemeente of provincie.
  • Vervuilde grond moet u laten schoonmaken door een erkend bedrijf. Vraag de gemeente welke bedrijven u hiervoor kunt inschakelen.

  Bodemonderzoek doen

  • Als u een huis of een stuk grond koopt, is het belangrijk om tevoren bij de gemeente te informeren naar eventuele bodemvervuiling.
  • Vraag uw makelaar of taxateur om advies of aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuiling in particuliere grond komt door een olietank in de tuin.
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.
 • Wat moet ik meenemen?

  • de resultaten van het bodemonderzoek
  • een plan hoe u de bodemvervuiling laat verwijderen