HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Hiervoor geldt dat de kosten:

  • Bijzonder zijn. Het gaat om kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar die u nu door omstandigheden moet maken.
  • Noodzakelijk zijn. Het zijn kosten die u moet maken. De noodzaak van de kosten wordt bepaald door de gemeente of een arts. Het is dus belangrijk dat u altijd contact met ons opneemt voordat u de kosten maakt.
  • Nergens anders vergoed worden. Als de kosten worden vergoed uit de zorgverzekering of een andere verzekering, dan kunt u voor deze kosten geem bijzondere bijstand krijgen. 

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn juridische kosten en kosten voor bewindvoering.

  Medische kosten

  De gemeente biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, dat heet de gemeentepolis. Veel extra medische kosten worden hierdoor door de zorgverzekeraar vergoed. Bijzondere bijstand is daarom voor deze kosten niet meer nodig. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan nog wel eens bijzondere bijstand worden verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u als chronisch zieke erg veel kosten heeft die anderen niet hebben en die niet worden verstrekt door de zorgverzekeraar.

 • Hoe werkt het?

  Aanvraag bijzondere bijstand

  U kunt voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als uw inkomen lager is dan 120% van de voor uw geldende bijstandsnorm. Er wordt wel rekening gehouden met uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. Na uw aanvraag zal de gemeente onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Heeft u (of uw partner) een inkomen boven bijstandsniveau of vermogen? Dan kan de gemeente beslissen dat u zelf aan uw kosten moet meebetalen.

  Vraag bijzondere bijstand bij voorkeur aan voordat u de kosten maakt. Het is jammer wanneer u achteraf te horen krijgt dat er geen bijzondere bijstand mogelijk is. Bijzondere bijstand kan maximaal 1 jaar met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

 • Wat moet ik doen?

  Procedure aanvraag bijzondere bijstand

  U kunt bijzondere bijstand op 2 manieren aanvragen:

  1. Door een brief te schrijven aan de gemeente met het verzoek om bijzondere bijstand voor bijzondere kosten die u nog moet maken
  2. Door een afspraak te maken met de bijstandsconsulent van uw gemeente.

  Sturen van een brief

  Na ontvangst van uw brief krijgt u een aanvraagformulier of inlichtingenformulier thuisgestuurd. Deze formulieren moet u ingevuld en inclusief bewijsstukken terugsturen naar de gemeente. Op basis hiervan beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand. De volgende bewijsstukken moet u meesturen:

  • een kopie van de identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden;
  • bewijzen van te maken kosten.

  Afspraak maken

  U kunt ook een afspraak maken om bijzondere bijstand aan te vragen. Hiervoor maakt u een afspraak met de bijstandsconsulent. Dit kan via telefoonnummer (0475) 85 25 00 of via info@gemeentemaasgouw.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Besluitvorming

  De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bijstandsconsulenten via (0475) 85 25 00 of via info@gemeentemaasgouw.nl.