HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, vrijwilligerswerk

Bijstand, vrijwilligerswerk

 • Wat is het?

  De gemeente verwacht van u dat u meewerkt aan maatschappelijk nuttige activiteiten, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

  Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan de gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 • Wat moet ik doen?

  U heeft een uitkering en wilt vrijwilligerswerk gaan doen?

  • U kunt terecht bij het Sociaal Wijkteam van de gemeente of het UWV WERKbedrijf. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt verrichten.
  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij het Team werk, inkomen en zorg via (0475) - 85 25 00.

  Waar moet ik rekening mee houden?

  Op grond van artikel 31 lid 2 PW kan een onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste € 170,00 per maand met een maximum van € 1700,00 per jaar worden vrijgelaten. Deze vrijlating is niet van toepassing op personen jonger dan 27 jaar. Een vrijwilligersvergoeding is onbelast voor zover de vergoeding niet boven deze bedragen uitkomt.

  Het is mogelijk dat u werkzaamheden verricht die niet als vrijwilligerswerk maar als productieve arbeid worden aangemerkt. Deze werkzaamheden vertegenwoordigen in het maatschappelijk verkeer een economische waarde. Er zal dan een inkomstenkorting plaats moeten vinden op basis van een fictief inkomen. U bent daarom verplicht om het verrichten van vrijwilligerswerk te melden aan de gemeente via uw contactpersoon bij het Team Werk, Inkomen en Zorg (0475) – 85 25 00.

  Gemeentelijke regelingen

  In een aantal situaties kan een vrijwilliger in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage op grond van de Maatschappelijk actief bonus. Daarvoor moet u in ieder geval in het peiljaar gedurende 6 maanden 6 uur per week geregistreerd vrijwilligerswerk hebben verricht. Over de hele inhoud van de regeling kan het Team werk, inkomen en zorg u informeren.