HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, vrijwilligerswerk

Bijstand, vrijwilligerswerk

 • Wat is het?

  De gemeente verwacht van u dat u meewerkt aan maatschappelijk nuttige activiteiten, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

  Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan de gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

 • Wat moet ik doen?

  U heeft een uitkering en wilt vrijwilligerswerk gaan doen?

  • U kunt terecht bij het Sociaal Wijkteam van de gemeente of het UWV WERKbedrijf. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt verrichten.
  • U kunt ook zelf op zoek gaan. Heeft u een uitkering van de gemeente en heeft u vrijwilligerswerk gevonden, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij het Team werk, inkomen en zorg via (0475) - 85 25 00.

  Gemeentelijke regelingen

  In een aantal situaties kan een vrijwilliger in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage op grond van de Maatschappelijk actief bonus. Daarvoor moet u in ieder geval in het peiljaar gedurende 6 maanden 6 uur per week geregistreerd vrijwilligerswerk hebben verricht. Over de hele inhoud van de regeling kan het Team werk, inkomen en zorg u informeren.