HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

  Op basis van de Bbz-uitkering, oftewel Bijstandsbesluit zelfstandigen kunt u als ondernemer of ZZP'er een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Woont u in Maasgouw en bent u ondernemer of ZZP-er? Het kan zijn dat de gemeente u kan helpen met bijstand of krediet.

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor een BBz-uitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau
  • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee)
  • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf;
  • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

  U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).
 • Wat moet ik doen?

  Onderzoeken of u in aanmerking komt, en het aanvragen van bijstand of krediet doet u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO).

  • stap 1: ga naar de doelgroepscan van SOLO
  • stap 2: komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.

  Lukt het u niet om uw aanvraag via SOLO in te dienen of heeft u nog vragen hierover, neemt u dan contact op met het Sociaal Wijkteam.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.