HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Bijstand, vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 • Wat is het?

  Mensen die werken kunnen geconfronteerd worden met reiskosten die zij maken om op hun werk te komen. De werkgever spreekt dan vaak met hen af, dat deze kosten (voor een deel) worden vergoed. Ook mensen die vanuit hun werkloosheid bezig zijn met de terugkeer naar de arbeidsmarkt en die bijvoorbeeld scholing of een ander traject volgen, kunnen met reiskosten te maken krijgen. Burgemeester en wethouders hebben beleid vastgelegd over wanneer de gemeente hier een vergoeding voor geeft.

 • Hoe werkt het?

  In principe wordt vanuit de uitkering géén reiskostenvergoeding verstrekt bij werkaanvaarding; dit is immers een zaak die werkgever en werknemer zelf moeten regelen. Reiskosten in verband met het voeren van sollicitatiegesprekken, de inschrijving bij wervings- of selectiebureaus of het bezoeken van het UWV-werkbedrijf worden in principe ook niet vergoed.

  Reiskosten in verband met het volgen van scholing of een re-integratietraject komen voor vergoeding in aanmerking, als de enkele reisafstand tussen “wonen en werken” meer dan 10 km bedraagt. Gaat het om een enkele reisafstand van minder dan 10 kilometer dan gaan wij er van uit dat iemand met een normale lichamelijke gezondheid deze afstand met de fiets kan afleggen. De reiskostenvergoeding wordt toegekend op basis van de kosten van het openbaar vervoer 2e klasse. Enkel en alleen als het echt niet mogelijk is om van het openbaar vervoer gebruik te maken geldt een vergoeding van 19 cent per kilometer.

 • Wat moet ik doen?

  Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het team Werk, inkomen en zorg via telefoonnummer (0475) 85 25 00.