HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, verandering doorgeven

Bijstand, verandering doorgeven

 • Wat is het?

  Uw recht op een bijstandsuitkering wordt per maand vastgesteld. Een aantal mensen moet maandelijks een formulier inleveren waarop wijzigingen worden vermeld. Anderen hoeven het formulier alleen in te leveren wanneer er echt iets wijzigt. Het tijdstip van inleveren is afhankelijk van uw omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw inkomen maandelijks wisselt levert u maandelijks een wijzigingsformulier in. In elk geval dient u wijzigingen – die in het belang zijn voor uw uitkering, zoals wijzigingen in gezinssituatie of inkomen, altijd door te geven.

 • Hoe werkt het?

  Op het wijzigingsformulier meldt u alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand, de hoogte of de duur van de bijstand, of op het bedrag van de bijstand dat aan u wordt betaald. Dit betreft feiten en omstandigheden waarvan mag worden verwacht dat u weet dat ze gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van uw uitkering.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt het formulier (als u deze nog niet in uw bezit heeft) aan bij het Sociaal Wijkteam. Of ga naar het digitale wijzigingsformulier.

  • U geeft zo snel mogelijk de veranderingen door met het formulier van de gemeente.
  • Als u veranderingen niet of niet direct doorgeeft, kan de gemeente u een boete geven. De gemeente kan uw uitkering ook tijdelijk verlagen of stopzetten.
  • Geld dat u te veel hebt gekregen, moet u helemaal terugbetalen.
 • Hoe lang duurt het?

  In het wijzigingsformulier staan vragen die van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering. Er staan vragen op over eventuele ontvangen inkomsten of wijzigingen in uw woonsituatie.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente kan u ook andere formulieren toesturen die te maken hebben met uw uitkering. Zoals een statusformulier of -overzicht, of een wijzigingsformulier. Bekijk goed hoe u elk formulier moet gebruiken.

  Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente of met het Sociaal Wijkteam.

 • Formulieren