HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, jaaropgave

Bijstand, jaaropgave

  • Wat is het?

    Uitkeringsgerechtigden die in het kader van de Wet werk en bijstand volledig of deels een beroep hebben gedaan op financiële ondersteuning krijgen jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor de inkomensvoorzieningen in het kader van de Ioaw en Ioaz.