HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, instelling of tehuis

Bijstand, instelling of tehuis

 • Wat is het?

  Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

  Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

 • Hoe werkt het?

  Voor het aanvragen van bijstand in een instelling of tehuis gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. U bent ook gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of volgens de wet op een andere manier in Nederland mag wonen.
  • U woont in Nederland.
  • Uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen vermogen. Denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis en auto.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • De instelling waar u zit, is geen gevangenis of tbs-kliniek. 
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een melding indienen bij het Sociaal Wijkteam. Dit kan door het invullen van het formulier Melding aanvraag uitkering. Of door contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt.

  Voorschot

  Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u een voorschot van de gemeente. U blijft het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen door de gemeente of u bijstand krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  De hoogte van de algemene bijstand is afhankelijk van uw situatie:

  • als u een alleenstaande of alleenstaande ouder bent in een inrichting ontvangt u: € 324,72
  • als u gehuwd bent en u verblijft beide in een inrichting ontvangt u: € 505,09

  De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2019.

  Als één van u in een inrichting verblijft en de ander niet, kunt u de hoogte van uw bijstand als volgt berekenen: de hoogte voor een alleenstaande in een inrichting (€ 324,72) + de hoogte voor een alleenstaande buiten een inrichting (hoogte afhankelijk van de leeftijd).

  Als u niet alle dagen van de week in de inrichting verblijft, kan de gemeente de algemene bijstand op uw individuele situatie afstemmen.