HOME  |  Wonen & Leven  |  Onderwerpen A t/m Z  |  Bijstand, heronderzoek

Bijstand, heronderzoek

 • Wat is het?

  De gemeente doet een heronderzoek als u een bijstandsuitkering krijgt. Dit doet zij om te bekijken of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook bekijkt de gemeente regelmatig hoe het met u gaat bij het vinden van werk.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek. Bij een heronderzoek onderzoekt de gemeente onder andere het volgende:

  • Krijgt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw inkomen op de juiste manier in mindering gebracht?
  • Is uw vermogen juist vastgesteld?
  • Zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen?
  • Is er werk voor u te vinden?
  • Hoe kunt u zo snel mogelijk weer een eigen inkomen krijgen?
 • Wat moet ik doen?

  Onderzoek naar uw recht op uitkering

  • U krijgt een heronderzoeksformulier.
  • U vult de gegevens in en zorgt voor de gevraagde informatie.
  • Stuur het formulier terug naar de gemeente.

  Onderzoek naar uw vooruitgang bij vinden van werk

  • U krijgt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats bij de gemeente of bij u thuis.
  • U vult de formulieren in en ondertekent ze.
  • In het gesprek bespreekt u alle informatie die voor uw uitkering van belang is.

  Besluit van de gemeente

  U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.

  Zijn er geen veranderingen? Dan hoeft u niets te doen. Zijn er wel veranderingen? Dan staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  Onderzoek naar uw recht op uitkering

  • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
  • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
  • eventuele recente scholingsresultaten

  Onderzoek naar uw vooruitgang bij vinden van werk

  • uw inschrijvingsbewijs van het UWV
  • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
  • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
  • eventuele recente scholingsresultaten
  • bewijzen van huurbetaling
  • eventueel recente echtscheidingspapieren
  • bewijzen van de hoogte van de huur
  • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
  • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden